Revize morfologických gramatémů pro Pražský závislostní korpus 3.0

Speaker:
prof. J. Panevová, M. Ševčíková
Abstract:
Připravovaný Pražský závislostní korpus 3.0 (PDT 3.0) se bude od stávající verze tohoto korpusu PDT 2.0 lišit jednak objemem anotovaných dat, jednak změnami v anotačním schématu. V přednášce představíme změny týkající se morfologických gramatémů. Morfologické gramatémy jsou atributy uzlů tektogramatického stromu, v těchto atributech jsou zachyceny významy sémanticky relevantních morfologických kategorií (např. kategorie substantivního čísla a slovesného způsobu). Podrobně popíšeme probíhající revizi slovesných gramatémů: zejména výsledky teoretického výzkumu slovesných diatezí a slovesného způsobu a promítnutí těchto výsledků do tektogramatické anotace. Naznačíme rovněž navrhované změny v zachycování kategorie čísla substantiv.
Length:
01:29:29
Date:
01/11/2010
views: 1596

Images:
Preview of img-002.jpg
Image img-002.jpg
Preview of img-015.jpg
Image img-015.jpg
Preview of img-050.jpg
Image img-050.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
41M
1070 downloads
101M
1597 downloads
382M
1155 downloads