Verbo-nominální predikát s kategoriálním slovesem: návrh popisu a otevřené otázky

Speaker:
Jan Radimský
Abstract:
Přednáška synteticky představí dosavadní výsledky výzkumu, který spočívá v aplikaci teoretického modelu VNP francouzské lexikogramatické školy (Lexique-Grammaire) na česká jazyková data. Konfrontace výchozího modelu s češtinou, tj. jazykem od francouzštiny typologicky i geneticky odlišným, a využití korpusových dat z ČNK umožnily do jisté míry redefinovat a zpřesnit některé výchozí teoretické předpoklady a otevřely otázky, na které zatím hledáme odpověď. V úvodní části nabídne přednáška stručný přehled syntaktických vlastností, kvůli nimž vyžaduje VNP specifický popis. V následující části představíme návrh takového popisu, který vedle lexikogramatické metodologie čerpá i z domácí dvourovinné valenční syntaxe. Poznatky z aplikace tohoto modelu představí část závěrečná: formou případové studie se zaměří zejména na jmennou část VNP, tj. na tzv. „predikativní jméno“ a jeho status.
Length:
01:15:24
Date:
12/11/2012
views: 1782

Images:
Preview of img-011.jpg
Image img-011.jpg
Preview of img-036.jpg
Image img-036.jpg
Preview of img-041.jpg
Image img-041.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
34.5M
1351 downloads
107M
1783 downloads
503.1M
1356 downloads