Využití valenčního slovníku pro automatickou morfologickou disambiguaci i syntaktickou analýzu

Speaker:
V. Petkevič, H. Skoumalová
Abstract:
Autori ve svem vystoupeni predvedou, jak pri automaticke morfologicke disambiguaci zalozene na lingvistickych pravidlech vyuzivaji informaci ve valencnim slovniku. Ten je koncipovan ve smeru: vlastnost --> lexemy majici tuto vlastnost cili jiste vlastnosti (napr. sloveso pojici se s obligatornim genitivnim predmetem nebo adjektivum reflexivum tantum) se priradi soupis lexemu, ktere tuto vlastnost maji. Slovnik ma tak podobu mnoziny valencnich vlastnosti, tj. soupisu lexemu. Autori predvedou, jake povrchovesyntakticke valencni vlastnosti jiz zpracovali, a hlavne jak jich dokazou v disambiguacnich pravidlech vyuzivat (napr. pro urceni spravneho padu syntaktickeho substantiva). Naznaci take, jak by se tyto vlastnosti daly vyuzit i pro syntaktickou analyzu, a to jak pro spravne zaveseni zavisleho clenu, tak pro urceni jeho povrchovesyntakticke funkce. Jadrem prezentace jsou povrchovesyntakticka tvrzeni, ktera jsou jiz zcasti implementovana v pravidlech.
Length:
01:21:52
Date:
11/03/2013
views: 1261

Images:
Preview of img-001.jpg
Image img-001.jpg
Preview of img-002.jpg
Image img-002.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
75M
971 downloads
120M
1262 downloads
571M
929 downloads
740K
992 downloads