Substantiva odvozená od sloves s předmětovým genitivem a jejich přínos k teorii valence substantiv

Speaker:
Veronika Kolářová
Abstract:
Popis valencnich vlastnosti substantiv odvozenych od sloves s predmetovym genitivem nam umoznuje upresnit teoreticke poznatky tykajici se tri nasledujicich skupin jevu z oblasti teorie valence substantiv: (i) posesivum odpovidajici adverbalnimu objektu (napr. zanechani studia.PAT // jeho.PAT zanechani, dotyk volantu.PAT // jeho.PAT dotyk); (ii) nominalizovane struktury se dvema aktanty ve forme bezpredlozkoveho genitivu (krome tradicne uvadenych konstrukci typu zbaveni zeny.ADDR starosti.PAT popisujeme dalsi typy, tridene podle typu aktantu v zakladove vetne strukture, napr. dotek vcelky.ACT pestiku.PAT kvetu, a podle prislusnosti k viceslovnym predikatum, napr. zanechani cinnosti.PAT rady.ACT klicovych hracu); (iii) konatel vyjadreny bezpredlozkovym instrumentalem u substantiv odvozenych z intranzitivnich sloves (napr. ujimani se zviratek.PAT hodnymi lidmi.ACT). Jazykovy material byl ziskan z dat morfologicky znackovanych subkorpusu CNK.
Length:
01:09:42
Date:
08/04/2013
views: 1165

Images:
Preview of img-001.jpg
Image img-001.jpg
Preview of img-002.jpg
Image img-002.jpg
Preview of img-003.jpg
Image img-003.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
64M
842 downloads
86M
1166 downloads
384M
836 downloads
103K
1184 downloads
823K
877 downloads