Automatická analýza časových vztahů v diskurzu

Speaker:
Petr Němec
Abstract:
Vystoupení bude věnováno zejména přehledu výsledků implementovaného pravidlového systému automatické analýzy časových vztahů pro češtinu. Pozornost bude též věnována vytvořenému korpusu časových vztahů a použitému anotačnímu schématu včetně funkčního přístupu k zachycení významu časových výrazů.
Length:
01:33:37
Date:
26/02/2007

Images:
Preview of img009.jpg
Image img009.jpg
Preview of img020.jpg
Image img020.jpg
Preview of img021.jpg
Image img021.jpg
Preview of img024.jpg
Image img024.jpg
Preview of img043.jpg
Image img043.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
75M
1602 downloads
618M
1557 downloads
194M
1557 downloads
243K
1715 downloads