Propojování valenčních slovníků

Speaker:
Eduard Bejček
Abstract:
Spojení slovníků na úrovni hesel či jejich částí přináší zpravidla rozšíření informací pro obě strany. Spojení českých valenčních slovníků VALLEX a PDT-Vallex přinese VALLEXu napojení na data PDT a tudíž desítky tisíc příkladových vět; PDT-Vallexu pak další syntakticko-sémantické informace (jako je reciprocita, kontrola, sémantická třída, ad.). Referát představí datový formát a postup použitý při propojování lexikálních jednotek a dosažené a zveřejněné výsledky.
Length:
00:49:19
Date:
19/10/2015
views: 1218

Images:
Preview of 1.jpg
Image 1.jpg
Preview of 2.jpg
Image 2.jpg
Preview of 3.jpg
Image 3.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
68 MB
836 downloads
527 MB
805 downloads
286 MB
1219 downloads
138 MB
847 downloads
82 MB
868 downloads
652 downloads