Vyjadřování emocí v češtině: lingvistická analýza a praktické aplikace

Speaker:
Kateřina Veselovská
Abstract:
Přednáška má dva hlavní cíle. Za prvé předložíme analýzu lexikálních, morfosyntaktických, sémantických a pragmatických jazykových prostředků, které společně formují emocionální význam psaných výpovědí v češtině, a podáme návrh formální reprezentace emocionálních struktur. Za druhé se zaměříme na komputační aplikace, které zjištění týkající se emocionálního jazyka využívají. Budeme se věnovat tématům z oblasti postojové analýzy, tedy automatické extrakce emocí z textu. Popíšeme tvorbu ručně anotovaných emocionálních zdrojů dat a řešení dvou základních úloh postojové analýzy, klasifikace polarity a identifikace cíle hodnocení.
Length:
01:22:54
Date:
26/10/2015
views: 1816

Images:
Preview of 1.jpg
Image 1.jpg
Preview of 2.jpg
Image 2.jpg
Preview of 3.jpg
Image 3.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
114 MB
1236 downloads
824 MB
1055 downloads
448 MB
1817 downloads
212 MB
1062 downloads
127 MB
1041 downloads