Srovnávací konstrukce v češtině

Speaker:
Jarmila Panevová, Marie Mikulová
Abstract:
Příspěvek bude věnován způsobu zachycení srovnávacích určení uvozených formálními prostředky jako, než, ve srovnání, ve shodě (a jejich variantami) na tektogramatické rovině. Autorky budou na příkladech demonstrovat, že prostředky pro ně používané v PDT 3.0 nejsou zcela dostačující a že bude třeba anotační manuál (a data) mírně upravit a doplnit. Z těchto úvah o pojetí srovnávacích určení jako gramatikalizovaných elips vyplynou i přínosy pro teoretický rámec popisu.
Length:
01:10:48
Date:
07/12/2015
views: 918

Images:
Preview of 1.jpg
Image 1.jpg
Preview of 2.jpg
Image 2.jpg
Preview of 3.jpg
Image 3.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
98 MB
699 downloads
781 MB
704 downloads
443 MB
919 downloads
220 MB
686 downloads
132 MB
667 downloads