Srovnávací konstrukce v češtině

Speaker:
Jarmila Panevová, Marie Mikulová
Abstract:
Příspěvek bude věnován způsobu zachycení srovnávacích určení uvozených formálními prostředky jako, než, ve srovnání, ve shodě (a jejich variantami) na tektogramatické rovině. Autorky budou na příkladech demonstrovat, že prostředky pro ně používané v PDT 3.0 nejsou zcela dostačující a že bude třeba anotační manuál (a data) mírně upravit a doplnit. Z těchto úvah o pojetí srovnávacích určení jako gramatikalizovaných elips vyplynou i přínosy pro teoretický rámec popisu.
Length:
01:10:48
Date:
07/12/2015
views: 779

Images:
Preview of 1.jpg
Image 1.jpg
Preview of 2.jpg
Image 2.jpg
Preview of 3.jpg
Image 3.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
98 MB
635 downloads
781 MB
644 downloads
443 MB
780 downloads
220 MB
622 downloads
132 MB
603 downloads