Text a koherence

Speaker:
Šárka Zikánová, Pavlína Jínová, Jiří Mírovský
Abstract:
Cílem přednášky je souhrnně představit výzkum výstavby textu, který probíhá v Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK, a to u příležitosti vydání publikace Discourse and Coherence: From the Sentence Structure to Relations in Text. Přednáška bude věnována následujícím tématům:  Rysy textu
  • Koncepce a historie výzkumu textu na ÚFALu
  • Ukázky propojení různých perspektiv výzkumu textu (koreference a asociační anafora, aktuální členění, diskurzní vztahy)
  • Ukázky vyhledávání v textových anotacích v Pražském závislostním korpusu
Length:
01:21:58
Date:
14/03/2016
views: 1358

Images:
Preview of 1.jpg
Image 1.jpg
Preview of 2.jpg
Image 2.jpg
Preview of 3.jpg
Image 3.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
113 MB
724 downloads
964 MB
668 downloads
521 MB
1359 downloads
252 MB
710 downloads
152 MB
712 downloads