Automatická analýza metafory v češtině

Speaker:
Dalibor Pavlas
Abstract:
Příspěvek se bude zabývat analýzou metafory v kontextu NLP, především úlohou automatické identifikace metafory v textu. Po základním terminologickém úvodu bude následovat popis teoretických přístupů k metafoře, které jsou nejvíce relevantní pro její komputační zpracování a výhod, které plynou ze zvládnutí této úlohy. Ty se dají rozdělit na použití v NLP a použití pro výzkum metaforického vyjadřování, který je prozatím v českém prostředí z velké časti založen na introspekci. Poté bude představeno několik algoritmů pro identifikaci metafory, již realizovaných na angličtině. Hlavním cílem příspěvku je teoretické a praktické poznatky z předchozích částí aplikovat na češtinu, a identifikovat způsoby, jakými se lze v českém jazyce úlohou automatické detekce metafory začít co nejefektivněji zabývat. Podle autora je nejvhodnějším přístupem pro vývoj systému pro zpracování úlohy v češtině metoda založená na určování míry abstraktnosti/konkrétnosti kontextu pomocí měření sémantické podobnosti (semantic similarity) se sadou paradigmatických slov.
Length:
00:57:00
Date:
20/02/2017
views: 1006

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
79 MB
590 downloads
939 MB
1007 downloads
130 MB
669 downloads
189 MB
652 downloads
388 MB
683 downloads