Zkoumání klitik ve starší češtině

Speaker:
Pavel Kosek
Abstract:
Přednáška se zabývá základními vývojovými trendy slovosledu českých slovních (en)klitik, mezi něž patří krátké pronominální formy (mi, si, ti, ho, mu, tě, se) a formy auxiliárního slovesa préterita a kondicionálu. Všímá si:
1. konkurence postiniciálního a kontaktního (verbálně adjacentního) slovosledu (en)klitik;
2. konkurence pozice (en)klitika za prvním přízvučným členem fráze a za celou frází;
3. směru klitizace;
4. klauzální pozice (en)klitické skupiny a řazení jednotlivých prvků;
5. proměny původně přízvučných forem na formy plně (en)klitické.
Přednáška vychází z dlouhodobého výzkumu slovosledu enklitik ve staré a střední češtině a je koncipována metodologicky - zabývá se tím, jak daný fenomén zkoumat ve starších vývojových fázích jazyka. Výklad je demonstrován na slovosledu auxiliárních klitik v konkrétních staročeských prozaických a biblických textech.
Length:
01:23:01
Date:
03/04/2017
views: 1139

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
115 MB
632 downloads
1013 MB
1140 downloads
143 MB
671 downloads
205 MB
629 downloads
422 MB
667 downloads