Výčet jako textová konfigurace

Speaker:
Ondřej Pešek
Abstract:
Pojem „výčet“ označuje jev, jehož existence se pokládá samozřejmou (srov. školská praxe), ovšem jeho přesné vymezení naráží na značné obtíže. Spíše než o jasně ohraničenou entitu se totiž jedná textovou konfiguraci, kterou charakterizuje souhrn více či méně prototypických indicií různé povahy: syntaktické (koordinace), lexikální (přítomnost „výčtových“ organizátorů typu zaprvé, nakonec, ale i např. První okruh problémů se týká...), typografické (odrážky, odstavcové vydělení, dvojtečky apod.) či diskurzní (např. přítomnost uvozovacích výpovědí typu „Okruhy problémy, o kterých budu hovořit, jsou tři.“).  V přednášce se budeme tázat, do jaké míry je výčet specifickou textovou entitou, která by měla být vydělena jako samostatná kategorie (např. v anotačním úzu Rhetorical Structure Theory se jedná o vztah „List“), nakolik se prolíná s kategoriemi jinými a zda existují zvláštní jazykové prostředky, které by na signalizaci této entity byly funkčně specializované.  
Length:
01:18:25
Date:
13/11/2017
views: 1076

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
108 MB
486 downloads
750 MB
520 downloads
399 MB
1077 downloads
197 MB
525 downloads
138 MB
521 downloads