Reprezentace komplexních predikátů s kategoriálním slovesem ve slovníku VALLEX

Speaker:
Václava Kettnerová et al.
Abstract:
Víceslovným výrazům se v současných syntaktických teoriích věnuje velká pozornost – jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že tyto výrazy činí značné obtíže jak nerodilým mluvčím, tak rychle se rozvíjejícímu automatickému zpracování přirozených jazyků. Slovesné víceslovné výrazy, jako jsou komplexní predikáty s kategoriálním slovesem, se pak těší zvláštní pozornosti, jelikož sloveso tvoří syntaktické centrum věty. V příspěvku představíme model lexikografické reprezentace komplexních predikátů s kategoriálním slovesem ve valenčním slovníku českých sloves VALLEX, využívající jak datovou, tak gramatickou komponentu slovníku; tato reprezentace umožňuje generovat hloubkově i povrchověsyntaktickou strukturu vět s těmito predikáty. Navržený model byl použit při rozsáhlé lexikografické anotaci vybraných komplexních predikátů.
Length:
01:14:32
Date:
04/12/2017
views: 965

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
103 MB
537 downloads
689 MB
570 downloads
378 MB
966 downloads
186 MB
531 downloads
130 MB
519 downloads