Variabilita registrů češtiny

Speaker:
Václav Cvrček, Zuzana Komrsková
Abstract:
V příspěvku bychom rádi shrnuli výsledky a metodologicky zajímavé momenty korpusové analýzy registrů, která je předmětem výzkumu v ÚČNK v posledním roce. Východiskem je multidimenzionální přístup (MDA) k registrům, jak ho aplikuje od 90. let zejména na angličtině jeho iniciátor D. Biber (1995). Základem MDA je kvantitativní analýza žánrově rozmanitého korpusu, který byl speciálně sestaven pro účely výzkumu a v němž jsou identifikovány jazykové rysy, u nichž lze předpokládat vztah k funkční a systematické variabilitě na různých jazykových rovinách. Statistické zpracování pomocí faktorové analýzy umožňuje vytvořit model, který pro češtinu předpokládá 8 dimenzí, podél nichž jednotlivé texty variují. Přednáška se zaměří jak na popis metody a její teoretická východiska, tak na získané výsledky pro češtinu, která byla takto analyzována jako vůbec první slovanský jazyk.
Length:
01:17:01
Date:
19/03/2018
views: 848

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
106 MB
524 downloads
772 MB
583 downloads
418 MB
849 downloads
200 MB
574 downloads
139 MB
615 downloads