NovaMorf - nová morfologie pro značkování korpusů češtiny

Speaker:
Jaroslava Hlaváčová, Klára Osolsobě, Vladimír Petkevič, Josef Šimandl
Abstract:
Autoři představí návrh nového morfologického značkování českých korpusů, pracovně nazývaný NovaMorf. Uvedou nejprve motivaci nového systému značkování: (a) snaha uvést v soulad dosavadní morfologické systémy (hlavně pražský a brněnský) (b) zpřehlednění systému značkování a zajištění konzistence. Představí nový tagset, tedy morfologické kategorie a jejich hodnoty, z nichž některé jsou navrženy odlišně od dosavadního pojetí. Zaměří se  přitom zvláště na podstatné nové rysy v novém značkování. Částečně se dotknou i lemmatizace, především zavedení konceptu vícenásobného lemmatu.
Length:
01:33:18
Date:
14/05/2018
views: 866

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
129 MB
464 downloads
946 MB
526 downloads
529 MB
867 downloads
266 MB
497 downloads
184 MB
522 downloads