Délka syntaktické fráze a klauze a jejich vliv na slovosledné postavení staročeských pronominálních enklitik

Speaker:
Pavel Kosek et al.
Abstract:
Pronominální enklitika ve staré češtině vykazovala mnohem větší slovoslednou variabilitu, než je tomu v současné češtině. Vyskytovala se za první syntaktickou frází, uprostřed klauze nebo na jejím konci v adjacentní pozici u slovesa, případně uprostřed klauze v  tzv. izolované pozici. Předpokládáme, že jedněmi z významných faktorů, které by mohly mít vliv na slovosledné chování těchto jazykových jednotek, jsou a) délka první syntaktické fráze v klauzi, b) délka klauze. V příspěvku budou prezentovány výsledky následujících hypotéz: 1) čím je delší iniciální fráze klauze, tím je menší pravděpodobnost, že se enklitikon vyskytne za touto frází; 2) čím je delší klauze (měřeno v počtu syntaktických frází), tím je menší pravděpodobnost, že se enklitikon vyskytne za první syntaktickou frází klauze. Hypotézy byly testovány na jazykovém materiálu Bible olomoucké a litoměřicko-třeboňské a Bible kralické.
Length:
00:53:56
Date:
18/03/2019
views: 838

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
75 MB
485 downloads
535 MB
839 downloads
93 MB
515 downloads
135 MB
533 downloads
284 MB
518 downloads