Analýza pasiva (zvl. toho českého) na základě by-fráze

Speaker:
Petr Karlík
Abstract:
Alexiadou(ová) & Anagnostopoulou(ová) ad. (2018) mají, myslím, pravdu, když říkají, že analýza by-frází je jednou z nejproblematičtějších otázek v novějších teoriích pasivizace; já dodám, že taky rozhodujícím způsobem ovlivňuje formální i funkční analýzy pasiva.

Přednáška představí PRVNÍ NÁLEZY, ke kterým jsem dospěl za tři měsíce výzkumu v rámci projektu Participia a nominalizace: nové analytické směry (GA19-07004S). Předmětem pozorování bude tzv. prototypické opisné pasivum (v češtině tedy „konstrukce“ [být + -n-/-t-participium). Východiskem pozorování pak moje přesvědčení, že formální analýza opisného pasiva může vycházet z nálezů ukazujících

(1) jaké vlastnosti mají pasivní struktury, v nichž je možná by-fráze (v češtině typicky XP s instrumentálem: Petr je chválen (učitelem)), a jaké vlastnosti mají struktury, v nichž taková by-fráze možná není (Petr je pochválen *učitelem);

(2) jaké argumentové / sémantické role by-fráze může mít;

V přednášce chci mnou získaná data (1) a (2) + moje už z dřívějška známá data (Karlík, 2004) + z dřívějších výzkumů známá data jiných (Burziova generalizace, Bakerův UTAH) využít pro PŘÍPRAVU analýzy participií objevujících se např. ve větách obsahujících opisné pasivum s být (Petrovi byla vyplacena odměna), s mít (Petr už má odměnu vyplacenu), s dostat (Petr dostal odměnu vyplacenu), s zůstat (Pracovna zůstala neuklizena), ve zkrácených vztažných větách s tímto participiem (Chválená studentka se červenala).

Slíbená PŘÍPRAVA analýzy bude spočívat v tom, že ukážu tři asi nejvlivnější teorie pasiva Chomsky (1957), Jaeggli (1986), Collins (2005) právě z hlediska jejich adekvátnosti vzhledem k syntaktickým a sémantickým vlastnostem by-fráze. Zatím neumím nic říct o by-frázích v DP s kmenovými nominalizacemi, které sdílejí s -n-/-t-participii část vnitřní struktury (Chválení žáka učitelem) a už vůbec nic o by-frázích v DP s kmenovými nominalizacemi (Chvála žáka učitelem).

Length:
01:24:06
Date:
29/04/2019
views: 745

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
116 MB
401 downloads
967 MB
746 downloads
194 MB
402 downloads
279 MB
419 downloads
524 MB
375 downloads