Kontextová specifičnost lemmatu – diachronní analýza

Speaker:
Miroslav Kubát et al.
Abstract:
Přednáška bude zaměřena na problematiku kvantitativní sémantické analýzy slov. Konkrétně bude představena nedávno navržená metoda “kontextová specifičnost lemmatu” (Context Specificity of Lemma - CSL), jež je založena na technice Word2vec a jež umožňuje kvantitativně vyjádřit unikátnost (specifičnost) kontextu daného lemmatu. První výsledky ukazují, že koncept měření kontextové specifičnosti lemmatu má potenciální využití v sémantických analýzách, a to jak ze synchronního, tak i diachronního pohledu. Diskutovány budou možnosti lingvistické interpretace CSL.
Length:
00:55:38
Date:
20/05/2019
views:

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
77 MB
125 downloads
589 MB
135 downloads
100 MB
139 downloads
146 MB
134 downloads
314 MB
136 downloads