Syntéza češtiny s využitím neuronových sítí

Speaker:
Jakub Vít
Abstract:
Přednáška se věnuje úloze počítačové syntézy řeči, kterou řešíme na Západočeské univerzitě v Plzni už mnoho let. Po úvodu do problematiky představím tradiční metody, které se používaly před příchodem neuronových sítí. Dále se bude přednáška věnovat novým postupům využívajícím neuronové sítě, jako například WaveNet. Budou k dispozici ukázky metod syntézy českého jazyka.
Length:
01:04:28
Date:
04/11/2019
views: 570

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
60 MB
308 downloads
638 MB
329 downloads
165 MB
378 downloads
346 MB
571 downloads