Korpus SYN2020 a jeho anotace

Speaker:
Tomáš Jelínek (ÚTKL FF UK)
Abstract:
V korpusu SYN2020, novém synchronním reprezentativním korpusu ČNK, který bude vydán před koncem roku, bude použita rozšířená anotace, nové zpracování některých jevů, například tzv. agregátů (''přišels'', ''kdybych'', ''načpak''), a nové funkce pro uživatele (například tzv. našeptávač). V semináři představíme jak výslednou anotaci, tak proces, který k této anotaci vede.
Length:
00:54:03
Date:
07/12/2020
views: 576

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
14.7
307 downloads
138.5 MB
577 downloads