Prostředky textové koheze v češtině nerodilých mluvčích

Speaker:
Kateřina Rysová, Magdaléna Rysová and Eva Hajičová (ÚFAL MFF UK)
Abstract:
V přednášce představujeme výzkum koheze textů psaných nerodilými mluvčími češtiny. Zaměřujeme se na otázku, jak se texty různých komunikačních žánrů liší v oblasti textové výstavby, konkrétně v míře a způsobu užití spojovacích prostředků. Analyzujeme texty psané úvahovým, vyprávěcím, popisným a informačním stylovým postupem. Zároveň zohledňujeme úrovně textu podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: uživatel základů jazyka (A), samostatný uživatel (B) a zkušený uživatel (C).
Length:
01:06:23
Date:
11/10/2021
views: 485

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
108.0 MB
486 downloads