Číslovky napříč rovinami Pražských závislostních korpusů

Speaker:
Marie Mikulová and Barbora Štěpánková (ÚFAL MFF UK)
Abstract:
Kategorie slovního druhu se tradičně vymezují na základě morfologických, syntaktických a sémantických kritérií. Číslovky jakožto slovní druh jsou na rozdíl od ostatních autosémantik vymezeny především sémanticky. Z hlediska morfologického a syntaktického jsou problematickým slovním druhem, proto jejich anotace na morfologické a syntaktické rovině vyžaduje zvláštní přístup. V přednášce představíme zpracování číslovek na všech třech rovinách Pražských závislostních korpusů. Přednáška bude přednesena v češtině.
Length:
00:56:05
Date:
25/10/2021
views: 596

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
97.0 MB
597 downloads