NomVallex: Valenční slovník českých substantiv a adjektiv

Speaker:
Veronika Kolářová, Anna Vernerová and Jana Klímová (ÚFAL MFF UK)
Abstract:
Valenční slovník NomVallex, zachycující valenci českých substantiv a adjektiv, rozšiřuje nabídku valenčních slovníků budovaných v Ústavu formální a aplikované lingvistiky na MFF UK. Je koncipován jako lexikografický zdroj umožňující zkoumání valence napříč slovními druhy a vybranými derivačními typy; v relevantních případech poskytuje odkazy od zpracovaných lexikálních jednotek k jejich základovým slovům zachyceným buď v samotném slovníku NomVallex (zejména v případě vztahu deadjektivních substantiv k adjektivům), nebo ve slovníku VALLEX (v případě vztahu deverbativních substantiv a adjektiv k jejich základovým slovesům). Po představení anotačního schématu slovníku NomVallex přineseme výsledky automatického srovnání valenčních rámců deverbativních substantiv a adjektiv s valenčními rámci jejich základových sloves zpracovanými ve slovníku VALLEX. Dále se zaměříme na nejnovější poznatky o valenci deadjektivních substantiv, zejména z hlediska srovnání s valencí deverbativních substantiv. Na závěr se budeme věnovat technickému zpracování slovníkových dat pomocí nástroje PyVallex.
Length:
01:16:44
Date:
08/11/2021
views: 555

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
132.0 MB
556 downloads