„A co všechno to má umět?“

Speaker:
Jakub Šváb (J&T BANKA) and Stanislav Hosnedl (Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni)
Abstract:
Přednáška představuje obecnou nauku o konstruování technických systémů označovanou jako Engineering Design Science and Methodology (EDSM). EDSM je prezentována jako možná standardní komunikační základna pro komunikaci mezi expertem domény technických systémů a experty jiných domén. Upozorníme na skutečnost, že dosud neexistuje ustálený model zajišťující jasný, srozumitelný a úplný popis technického systému (TS) - software. Prostřednictvím vzorových výpovědních konstrukcí pro vyjádření vlastností TS se snažíme naznačit možnosti využití EDSM v oblasti automatického zpracování jazyka. Standardizované struktury vyjadřování a případně i standardizovaná slovní zásoba, tak jak se je EDSM snaží zavádět do praxe, by mohly umožnit lepší strojové zpracování přirozeného jazyka v oblasti TS. Součástí přednášky je praktická ukázka standardizovaného popisu TS prostřednictvím EDSM taxonomie vlastností TS a jejich vyjádření vzorovými výpovědními konstrukcemi.
Length:
01:00:37
Date:
15/11/2021
views: 800

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
102.0 MB
801 downloads