Aplikace Lexikálně-sémantické databáze češtiny: stav a další kroky

Speaker:
Ondřej Tichý, Zora Obstová and Aleš Klégr (FF UK)
Abstract:
Výsledkem projektu Lexikálně-sémantické databáze češtiny, podpořeného Technologickou agenturou České republiky v rámci programu ÉTA [TL02000041] a založeného na digitalizaci dvou onomaziologických slovníků češtiny (Haller 1969–86, Klégr 2007), je digitální pojmový slovník (https://beta.najdislovo.cz) pro veřejnost a databáze určená lingvistům a odborníkům v oblasti NLP a aplikace jazykových dat. Přednáška přiblíží současný stav obou výstupů a plány na jejich další vývoj a využití. Informativní zpráva o projektu před jeho zakončením vyšla koncem loňského roku (Obstová, Tichý, Klégr 2022).
Length:
01:23:33
Date:
13/03/2023
views: 446

Images:
Attachments: (video, slides, etc.)
24.0 MB
447 downloads
105.0 MB
219 downloads