Automatická analýza a grafémo-fono-morfologický systém češtiny

Speaker:
Patrice Pognan
Abstract:
Length:
01:15:26
Date:
02/04/2007

Images:
Preview of img027.jpg
Image img027.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
60M
1508 downloads
481M
1498 downloads
162M
1527 downloads