Automatická analýza a grafémo-fono-morfologický systém češtiny (2)

Speaker:
Patrice Pognan
Abstract:
Length:
01:28:21
Date:
04/04/2007

Images:
Preview of img034.jpg
Image img034.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
70M
1612 downloads
516M
1570 downloads
171M
1503 downloads