Nové pokroky ve značkování (nejen) češtiny

Speaker:
Johanka Spoustová
Abstract:
Přednáška hutného obsahu shrnující vše, co se na poli značkování češtiny událo za poslední rok, například: ověření kvality ručního značkování PDT pomocí vícenásobné anotace, vývoj značkování mluvené řeči, experimenty (úspěšné!) s unsupervised a semi-supervised metodami, prověřování (oční, lingvistické, a zejména pak číselné) vlivu zlepšení značkování na úspěšnost parsingu a překladu, použití taggeru Morče na množinu dalších jazyků.
Length:
00:58:11
Date:
21/04/2008
views: 2788

Images:
Preview of img002.jpg
Image img002.jpg
Preview of img029.jpg
Image img029.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
46M
1823 downloads
203M
2789 downloads
370M
1844 downloads
123M
1934 downloads