Anotace jmenné koreference a asociační anafory na tektogramatické rovině v PDT

Speaker:
Anja Nedoluzko
Abstract:
Soucasti tektogramaticke roviny PDT 2.0 je anotace gramaticke a textove zajmenne koreference. V soucasne dobe se na tektogramaticke rovine provadi rucni anotace rozsirene textove (jmenne) koreference a anotace asociacni anafory (tzv. bridging anafora). V prednasce bude popsano teoreticke schema probihajici anotace, dale bude predvedena klasifikace typu jmenne koreference a asociacni anafory, ktere se pouzivaji pri anotaci. Dale ukazeme, jake pri anotaci vznikaji teoreticke a technicke komplikace. Nasledne budou predstaveny prvni vysledky anotace a mezianotatorske shody.
Length:
01:29:53
Date:
23/02/2009
views: 1842

Images:
Preview of img013.jpg
Image img013.jpg
Preview of img050.jpg
Image img050.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
41M
1279 downloads
412M
1843 downloads
583M
1281 downloads
193M
1285 downloads