Kolokácie "synonymných" istotných částic

Speaker:
Mária Šimková
Abstract:
V rámci projektov Slovenského národného korpusu sa v r. 2008 začalo pracovať na Kolokačnom slovníku slovenčiny, ktorý je založený na formálnom prístupe. V prvej fáze (2008 - 2010) sa koncipujú kolokácie najfrekventovanejších 500 substantív. Pri práci sa okrem nástroja Bonito používa najmä Sketch Engine každý poskytuje špecifické možnosti na zisťovanie relevantných kolokácií. V malej sonde do spájateľnosti častíc vyjadrujúcich istotu/neistotu (37 jednotiek), ktoré vykazujú vysokú synonymiu, zisťujeme rozdiely v kolokačných profiloch jednotlivých členov synonymického radu. Výsledky analýzy môžu prispieť k presnejšiemu formulovaniu významu/významových odtienkov častíc, delimitačných kritérií vo vzťahu k homonymám, najmä príslovkám, i k presnejšej anotácii častíc v korpuse. Z hľadiska komparatívneho štúdia blízko príbuzných jazykov je zaujímavé porovnanie s kolokáciami ekvivalentných lexém v českom jazyku.
Length:
01:02:27
Date:
19/05/2009
views: 1481

Images:
Preview of img-027.jpg
Image img-027.jpg
Preview of img-030.jpg
Image img-030.jpg
Preview of img-034.jpg
Image img-034.jpg
Attachments: (video, slides, etc.)
28M
1142 downloads
336M
1482 downloads
1016M
1146 downloads
87M
1170 downloads